Ortaöğretimde 40 saat sosyal sorumluluk programı

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, öğrencilerin kendine, ailesine ve topluma saygılı, toplumsal sorunlara duyarlı, bütün canlılarla birlikte doğaya ve çevreye, nesne ve eşyalara fayda ve estetik katacak kişiler olarak yetişmeleri amacıyla hazırlanan yönergede sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler yer alıyor.

Yönergeyle, öğrencilerde etkili iletişim ve öz güvenin geliştirilmesi, araştırma, bilimsel, eleştirel ve yaratıcı düşünmenin özendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla yürütülecek sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerle öğrencilere liderlik, ekip içinde çalışma ve koordinasyon gibi yetkinliklerin kazandırılması amaçlanıyor.

Eğitim kurumları tarafından yürütülecek sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetlerin, kurum kültürünü ve okul iklimini en iyi şekilde yansıtması, okulun kurumsal kimliğini geliştirici nitelikte olmasına da katkı sağlaması planlanıyor.

ÖĞRENCİLER SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ KURABİLECEK

Yönergeye göre, okullarda öğretmenler kurulu kararıyla “sosyal sorumluluk kulübü” adı altında öğrenci kulüpleri kurulabilecek.

Sosyal sorumluluk faaliyetleri ekip çalışması şeklinde gerçekleştirilecek, bir ekipte, farklı sınıf seviyelerinde ve şubelerde okuyan öğrenciler olabileceği gibi farklı okullarda öğrenim görenler de yer alabilecek.

Okul dışı etkinlik, görev veya projelerin planlanması ve uygulanmasında, çalışmaların yürütüleceği kurum ve kuruluşun olağan işleyişinin aksatılmamasına özen gösterilecek.

Sosyal sorumluluk programında işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar, il ya da ilçe koordinatörler kurulunun teklifiyle valilik veya kaymakamlıklarca belirlenecek. Konusu itibarıyla sosyal sorumluluk programı alanına giren ve bakanlıkça yapılan işbirliği protokolleri bünyesindeki faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilecek.

ÖĞRENCİLER EN AZ 40 SAATLİK SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETİ YAPACAK

Yönergeye göre, öğrenciler ortaöğretim süresi boyunca en az 40 saatlik sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetleri yerine getirecek.

Sosyal sorumluluk programı kapsamındaki faaliyetler, mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında 20 saat olarak uygulanacak ve bu kapsamdaki her bir saat 60 dakika üzerinden değerlendirilecek. Bu faaliyetler puanla değerlendirilmeyecek ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilecek. Söz konusu belgeler, e-Okul sistemindeki “Sosyal Etkinlik Modülü”ne işlenerek öğrenci gelişim dosyasında yer alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir